Farväl till havet

 (LL-bok; foto Lars Johansson) 1977

Farväl till havet

Att skriva ”Lätt läsning” är en fin kurs för författare, bara 42 nerslag per rad och avslutad mening därmed. Alla afasiskadade orkar inte följa ett skeende till en ny rad.

Just den här boken användes också vid undervisning av invandrare eftersom den skildrade en del av svenskt arbetsliv, fiskarnas och industriarbetarnas.

birgitta_stenberg
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Design och underhåll
av denna webplats, se
www.femtrappor.se

birgitta stenberg